Таблица със срокове за кандидатстване

Новини ,

Таблица               В таблицата може да намерите сроковете за подаване на документи за мобилност на студенти, преподаватели и служители, както и очакваният период за презентиране на новите възможности за студентска практика, предлагани от RhodesNow. Точните дата и час за провеждане на презентацията ще бъдат публикувани на сайта в секция [...] >>