Покана за преподавателска/непреподавателска мобилност за академичната 2016/2017

Новини ,

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ/НЕПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ СЪСТАВ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ/ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2016/2017г.. Уважаеми колеги,         Отворена е процедурата по кандидатстване за участие в мобилност на персонала с цел преподаване и с цел обучение по програма „Еразъм+”.   Документи за кандидатстване се подават в ЦМС от 03.05.2016 г. до 30.06.2016 г. Мобилностите [...] >>

Второ интервю

Новини ,

Уважаеми студенти,   Определена е нова дата за провеждане на интервю и изпит по език за кандидатстващите за студентска мобилност с цел обучение по програма “Еразъм+” за академичната 2016/2017г., която е 27.04.2016г. (сряда). Изпитът по език ще се проведе в зала 310, Корпус 2 от 11:00ч., а интервюто – от 12:00ч. в зала 310, Корпус [...] >>