Резултати от селекция за преподавателска и непреподавателска мобилност за Академичната 2017/2018

Новини ,

  Разпределение на квоти 2017-2018 ОСЗ С цел преподаване С цел обучение Общо ФХН 11 1 12 ПФ 6 4 10 ФПН 3 0 3 ФМИ 4 2 6 ФТН 4 2 6 КОЛЕЖ 1 0 1 ДИКПО 2 0 2 31 9 40   Класиране за преподавателска мобилност ФХН 1.       проф. д-р Румяна Балинова [...] >>