проф. д.ик.н.  инж. Андрей Иванов Андреев – координатор на катедра “Геодезия
тел.: +359 887 428 003; e-mail: a.andreev@shu.bg

доц. д-р инж. Андрей Илиев Богданов – координатор на катедра “Инженерна логистика
тел.: +359 887 238 756; e-mail: a.bogdanov@shu.bg

доц. д-р инж. Тихомир Спиридонов Трифонов – координатор на катедра “Комуникационна и компютърна техника
тел.: +359 887 919 602; e-mail: t.trifonov@shu.bg

доц. д-р инж. Николай Йорданов Досев – координатор на катедра “Управление на системи за сигурност”
тел.: +359 885 824 729; e-mail: n.dosev@shu.bg