Кандидатстване по CEEPUS – срок – 10.06.2016

Уважаеми колеги,

Стартира  кандидатстването за мобилности по програма CEEPUS за зимния
семестър на академичната 2016/2017 година.
Програмата е отворена за студенти, докторанти и преподаватели от ФХН и ПФ.
Кандидатства се online чрез https://www.ceepus.info. Крайният срок е 10.06.2016 г.

Повече информация: https://www.ceepus.info.

За съдействие се обръщайте към Центъра за международно сътрудничество (кабинет 106 на Корпус 1),
 тел.: 054 832 101, вътр. 127; e-mail: int.rel@shu-bg.net ; erasmus@shu-bg.net