Резултати от конкурс за мобилност – 14.07.2016

Списък с класираните преподаватели за мобилност с цел преподаване може да намерите тук

 

Списък с класираните преподаватели и служители за мобилност с цел обучение - тук

Резерви:

-преподавателска мобилност с цел преподаване

-мобилност на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение