Партньори

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” работи в сътрудничество с повече от 38 университета в Европа, намиращи се в 18 различни страни.

 

ISCED 2013 кодове по области на знанието –  isced-fields-of-education-training-2013

 

Можете да проверите кодовете по области на знанието и и чрез търсачката ISCED-F 2013 Search Tool налична на официалната страница на програма “Еразъм +”

на сайта на

ОБОБЩЕНА ТАБЛИЦА С АКТУАЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ ЕРАЗЪМ+

 

Онлайн формуляр за студенти: Попълване

 

Онлайн формуляр за преподаватели и служители: Попълване