Дания

Дания

 

 

University College Lilbaelt

 

Страница: http://www.ucl.dk/content/dk2/welcome_to_university_college_lillebalt

Лице за контакти: International Office - interteacherucl@ucl.dk

Полезна информация: Teaching Learning for Democratic Citizenship, Spring 2014;  процедури по кандидатстванетоhttp://international.ucl.dk/files/2012/08/university_college_lillebaelt_welcome.pdf

Договор по код 05.0 Педагогика за 4 студенти (бакалаври) за по 5 месеца и 1 преподавател за 1 седмица (5 часа)

Валидност на договора: 2013 – 2014г.-