Естония

Естония

 

 

Университет Тарту, Естония (Tartu Ülikool) и колеж Нарва към университета в Тарту

 

Страница: http://www.ut.ee/en

Лице за контакти: Jaanika Haljasmäe  - еmail: erasmus@ut.ee

http://www.ut.ee/en/prospective-students/exchange-students

 

Полезна информация: http://www.ut.ee/en/international/international-partners/erasmus-partners; http://www.ut.ee/en/prospective-students/study-related-information; http://www.ut.ee/en/prospective-students/exchange-students;  Важно за студенти, преминали през конкурс за подбор на студенти

Договор по код 023 Чужди езици за 2 студенти (бакалаври, магистри и докторанти), специалност “Руска филология”, “Приложна лингвистика – английски език и руски език”, “Приложна лингвистика – руски език и турски език” и “Български език и руски език” за по 6 месеца и 2 преподаватели за 1 седмица (8 часа)

Валидност на договора: 2014 – 2021 г.

Academic Contact Person: Svetlana Jevstratova - Department of Slavonic Languages and Languages - Email: svetlana.jevstratova@ut.ee

Договор по код 05.0 Еducation, Teacher Training за 4 студенти (бакалаври и магистри) за по 5 месеца и 2 преподаватели за 1 седмица (8 часа)

Валидност на договора: 2013 – 2014 г.- в процес на подновяване