Унгария

Унгария

Университет Сегед, Унгария (Szegedi Tudományegyetem)

 

Страница: http://www.u-szeged.hu/

Лице за контакти: Mónika Farkas Baráthi, Faculty of Arts, Institute of Slavic Philology – farkasbm@lit.u-szeged.hu

Полезна информация: http://www2.u-szeged.hu/erasmus/eindex.html ; Начин на кандидатстване и документи, които студентите трябва да попълнят.

Договор по код 023 Чужди езици за 2 студент (бакалавър, магистър, доктор) – за 5 месеца и 2 преподавател за 1 седмица (8 часа)

договорът осигурява възможност за обучение на персонал по съответните области за 2 служители по 1 седмица 

Валидност на договора: 2014– 2021 г.

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Будапеща, Унгария

 

Страница: http://www.elte.hu/

Лице за контакти: SÁndor Balaci, Faculty of Humanities  – balaci@ludens.elte.hu ; www.btk.elte.hu

Полезна информация: http://www.elte.hu/en/exchange-studentsDataSheet_2013_10

Договор по код 023 Чужди езици и код 0222 Археология и Истроия

 

по област с код 023 Чужди езици за 2 студенти (бакалаври, магистри или докторанти) – за 5 месеца и 2 преподаватели за по 1 седмица (8 часа)

по област с код 0222 Археология и Истроия за 2 студенти (бакалаври, магистри или докторанти) – за 4 месеца и 2 преподаватели за по 1 седмица (8 часа)

договорът осигурява възможност за обучение на персонал по съответните области за 2 служители по 1 седмица 

 

Валидност на договора: 2014– 2021 г.