Полша

Полша

Университет Лодз (Uniwersytet Łódzki)

 

Страница: www.iso.uni.lodz.pl

Email за контакти за входящи студенти: iso@uni.lodz.pl

Полезна информация: http://iso.uni.lodz.pl/index.php/erasmusPL_LODZ01_Info_sheet

Договор по код 023 Езици (Руска филология) за 2 студенти (бакалаври, магистри или докторанти) за по 5 месеца и 2 преподаватели за 1 седмица (8 часа)

Валидност на договора: 2014 – 2021 г.

лице за контакти по договора: Dr Agata Kawecka - Katedra Slawistyki – email: agata.kawecka@uni.lodz.pl

 

 

Договор по код 022 History and Archaeology за 2 студенти (бакалаври и магистри) и за 2 преподаватели по 1 седмица (8 часа)

Валидност на договора: 2014 – 2021 г.

Лице за контакти по договора за Хуманитарни науки: Dr Pawel Bryla, Erasmus Coordinator, Faculty of International and Political Studies, University of Lodz e-mail: pbryla@uni.lodz.pl, wsmpsocr@uni.lodz.pl

 

Договор по код 023 Езици за 2 студенти (бакалаври, магистри или докторанти) за по 5 месеца и 2 преподаватели за 1 седмица (8 часа)

Валидност на договора: 2014 – 2021 г.

лице за контакти по договора: Dr Agata Kawecka - Katedra Slawistyki – email: agata.kawecka@uni.lodz.pl

 

Договор по код 15.1 Journalism за 2 студенти (бакалаври, магистри и докторанти) по 5 месеца всеки, 2 преподаватели за по 1 седмица и 2 души административен персонал за по една седмица.

Валидност на договора: 2011 – 2014 г. - в процес на подновяване

Лице за контакти по договора: Prof. Eleonora Bielawska-Batorowicz – email: ebator@uni.lodz.pl; катедрен координатор: Dr. Joanna Mikosz – email: mikoszj@uni.lodz.pl; ECTS координатор: Dr. Piotr Faka – e-mail: piotrfaka@uni.lodz.pl

 

 

Университет „Казимир Велики” в Битгошч

(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

 

Страница: http://www.ukw.edu.pl/

Лице за контакти: Aleksanda Koperska – e-mail: akoperska@ukw.edu.pl

Полезна информация: http://www.ukw.edu.pl/pokazStrone.php?idPoz=16d23b6fb45be0b6d0cd&idMenu=a588d24065bd2f4fca25 ; http://www.bwm.ukw.edu.pl/files/Erasmus_Info_Pack.pdf; академичен календар и други важни дати

Договор по код 023 Езици и филологии за 4 студенти (бакалаври, магистри) за по 5 месеца и  преподаватели (индивидуална покана) за 1 седмица (8 часа)

 

Договор по код 061 Информатика и комуникационни технологии за 4 студенти (бакалаври, магистри) за по 5 месеца и преподаватели  (индивидуална покана) за 1 седмица (8 часа)

 

Договор по код 0511 Биология за 4 студенти (бакалаври, магистри) за по 5 месеца и преподаватели  (индивидуална покана) за 1 седмица (8 часа)

 

Договор по код 313 Психология и науки за поведението за 4 студенти (бакалаври, магистри), за по 5 месеца и преподаватели  (индивидуална покана) за 1 седмица (8 часа) 

 

Договор по код 0215 Музика за 4 студенти (бакалаври, магистри) за по 5 месеца и преподаватели  (индивидуална покана) за 1 седмица (8 часа)

 

Договор по код 0215 Музика за 4 студенти (бакалаври, магистри) за по 5 месеца и преподаватели  (индивидуална покана) за 1 седмица (8 часа)

 

Договор по код 0532 Земни науки за 4 студенти (бакалаври, магистри) за по 5 месеца и преподаватели  (индивидуална покана) за 1 седмица (8 часа)

 

Договор по код 1015  Туризъм за 4 студенти (бакалаври, магистри) за по 5 месеца и преподаватели  (индивидуална покана) за 1 седмица (8 часа)

Договор по код 054  Математика за 2 студенти (бакалаври, магистри) за по 5 месеца и преподаватели  (индивидуална покана) за 1 седмица (8 часа)

 

Валидност на договора: 2014 – 2021 г.

 

Wszechnica Swietokrzyska (Holy Cross University)

 

Страница: http://www.ws.edu.pl/eng/index.php

Полезна информация: http://www.ws.edu.pl/studia/wymiana/

Лице за контакти: Monika Lodej – e-mail: mklodej@gmail.com

Договор по код 09.0 Езици и филологии за 2 студенти (БАКАЛАВРИ) за по 5 месеца и 2 преподаватели за по 1 седмица (5 часа)

Валидност на договора: 2009 – 2013 г.-в процес на подновяване

 

 

Университет „Адам Мицкевич” (Uniwersztet im Adama Mickiewicza)

 

Страница: http://www.amu.edu.pl/en

Полезна информация:

http://international.amu.edu.pl/

https://international.amu.edu.pl/amu-pie-short-courses2/amu-pie-short-courses

 

 

Лице за контакти: Justyna Wciórka, Ph.D. – Departmental Coordinator (Faculty of Polish and Classical Philology)  – e-mail: justw@amu.edu.pl

Договор по код 022 Foreign Languages (Bulgarian language) за 2 студенти (бакалаври, магистри и докторанти) за по 5 месеца и 2 преподаватели (по код 011 Education) за по 1 седмица (8 часа) 

Валидност на договора: 2014 – 2021 г.

 

 

Педагогически университет в Бялисток (Niepaństwowa WyŜsza Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku)

 

Страница: http://www.nwsp.bialystok.pl/

Полезна информация: http://nwsp.bialystok.pl/studia/llp-erasmus/incoming-staff/; /http://nwsp.bialystok.pl/studia/llp-erasmus/incoming-students/

Лице за контакти: административни въпроси: Alina Jablonska Domurat – координатор по програма “Еразъм” – erasmusnwsp@interia.pl

Договор по код 011 Педагогика обучение на учители за 2 студенти (2 бакалаври и 2 магистри) със срок за обучение от 5 месеца и 2 преподаватели със срок на престой 1 една седмица (8 часа)

код 0313 Психология за 2 студенти (2 бакалаври и 2 магистри) със срок за обучение от 5 месеца и 2 преподаватели със срок на престой 1 една седмица (8 часа)

код 0101 Системи за сигурност обучение на учители за 2 студенти (2 бакалаври и 2 магистри) със срок за обучение от 5 месеца и 2 преподаватели със срок на престой 1 една седмица (8 часа)

Валидност на договора: 2014 – 2021 г.

 

 

Университет “Николай Кеперник” в Торун (Nicolaus Copernicus University in Toruń)

Страница:

Полезна информация:ERASMUS incoming information: http://www.umk.pl/en/cooperation/erasmus/*<http://www.umk.pl/en/cooperation/erasmus/; Lecture catalogue: http://www.umk.pl/en/cooperation/erasmus/students/study/*<http://www.umk.pl/en/cooperation/erasmus/students/study/>Semester dates: *http://www.umk.pl/en/cooperation/guide/calendar/*<http://www.umk.pl/en/cooperation/guide/calendar/>

Договор по код 023 Езици за 2 студенти (бакалаври, магистри, докторанти) със срок за обучение от 5 месеца и 2 преподаватели със срок на престой 1 една седмица (8 часа)

Договорът дава възможност за обучение на административен персонал

Валидност на договора: 2014-2021

 

Педагогически университет в Краков (Uniwersytet Pedagogiczny)

 

Страница: http://www.wsp.krakow.pl/eng/

Полезна информация: http://erasmus.ap.krakow.pl/

Лице за контакти: Prof. Dr. Habil Jerzy M. Kreiner - sfkreine@cyf-kr.edu.pl

Договор по код 13.2 Physics, 13.5 Nuclear and High Energy Physics, 13.7 Astronomy, Astrophysics, 07.7 Meteorology за 4 студенти (бакалаври, магистри и докторанти) със срок за обучение от 3 месеца и 2 преподаватели със срок на престой 1 една седмица (5 часа)

Валидност на договора: 2012 – 2015 г. -в процес на подновяване

 

 

АГХ Университет по Науки и Технологии в Краков (AGH University of Science and Technology )

 

Страница: http://www.agh.edu.pl/en

Полезна информация: https://international.agh.edu.pl/#pg=1232i&str=217; https://intstudies.agh.edu.pl

Лицa за контакти: PhD Tomasz Marcin Orzechowski, Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications email: tomeko@agh.edu.pl;

Ph.D. Eng Tadeusz Pająk, Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, e-mail: pajak@agh.edu.pl

Договор по код 061 Informatics and computer science за 6 студенти (2 бакалаври, 2 магистри и 2 докторанти) и за 2 преподаватели със срок на престой 1 една седмица (8 часа)

Валидност на договора: 2014-2021 г.

Вроцлавски университет (Uniwersytet Wrocławski)

 

Страница: https://international.uni.wroc.pl/en

Полезна информация: https://international.uni.wroc.pl/en/incoming-students/exchange-students

Лице за контакти: Dr. Justyna Baron – justyna.baron@gmail.com

предлагани дициплини: https://international.uni.wroc.pl/en/study-english/programs-english

Договор по код 022 История и Археология за 2 студенти (бакалаври, магистри и докторанти) със срок за обучение от 5 месеца и 2 преподаватели със срок на престой 1 една седмица (8 часа)

Договорът предлага и възможност за мобилност на персонала с цел обучение за 2 преподаватели/служители за 1 седмица

Валидност на договора: 2014 – 2021 г.