Словакия

Словакия

 

Университет Прешов, Словакия (Prešovská univerzita v Prešove)

 

Страница: http://www.unipo.sk/

Лице за контакти:Paed Dr. Ivana Cimermanová, PhD. International Relations Office, email: erasmus@unipo.sk

Полезна информация: http://www.unipo.sk/en/en/internationa-relationships/erasmus

Договор по код 023 Чужди Езици за 2 студенти (бакалаври, магистри и докторанти), специалност “Български език и руски език”, “Българска филология”, “Български език и историяза по 5 месеца и 2 преподаватели за 1 седмица (8 часа)

Договорът дава възможност и за обучение на персонал за 2 служители по 1 седмица

Валидност на договора: 2014 – 2017 г.