Резултати от селекция

Резултати от селекцията на студенти за участие в мобилност по програма ЕРАЗЪМ+ с цел обучение за летния семестър на академичната 2017/2018г.

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

Класирани:

 

1. Айлин Бюлянт Джелил – Педагогика на обучението по изобразително изкуство – Университет Namik Kemal,Текирдаг, Турция;

2. Анелия Тодорова Иванова – Педагогика на обучението по изобразително изкуство – Университет Ovidius, Констанца, Румъния;

3. Веселина Душанова Василева – Руска филология (Езиково обслужване на туризма и бизнеса) – Университетът в Лодз, Полша;

4. Гьозде Гюнай Мустафа – Приложна лингвистика (турски език и немски език) – Университетът в Потсдам, Германия;

5. Златомира Иванова Жекова – Приложна лингвистика (английски език и руски език) - Университетът в Лодз, Полша;

6. Кезбан Ремзиева Насуфова – Приложна лингвистика (английски език и руски език) - Университетът в Лодз, Полша;

7. Мария Димитрова Димитрова - Руска филология (Езиково обслужване на туризма и бизнеса) – Университетът в Лодз, Полша;

8. Роман Михранов Попов – Педагогика на обучението по изобразително изкуство – Национална академия на изкуствата, Букурещ, Румъния;

9. Сечкин Ренизал Рамиз – Приложна лингвистика (английски език и руски език) - Университетът в Лодз, Полша;

10. Станислава Цанкова Цанева – Английска филология (Лингвистика и превод) – Университетът в Гент, Белгия;

11. Теодор Руменов Миланов – Физика (Астрофизика) – Университетът в Порто, Португалия;

12. Трифон Стефанов Станчев – Икономика – Университетът в Мондрагон, Испания;

13. Хабил Неджлиеев Хабилов – Педагогика на обучението по изобразително изкуство - Университет Namik Kemal,Текирдаг, Турция;

14. Христо Йорданов Христов – Педагогика на обучението по визуални изкуства (Графика и графична комуникация) - Университет Ovidius, Констанца, Румъния;

15. Хюлия Идатова Юсеинова – Педагогика на обучението по изобразително изкуство - Университет Namik Kemal,Текирдаг, Турция;

 

Некласирани: няма;

 

Резерви: няма;

 

 

Резултати от селекцията на студенти за участие в мобилност по програма ЕРАЗЪМ+ с цел обучение за зимния семестър на академичната 2017/2018г.

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

Класирани:

1. Ангелина Василева Стефанова – Специална педагогика (Логопедия) – Rotterdam University of Applied Sciences, Ротердам, Нидерландия;

2. Богданка Тодорова Стоянова – Екология и опазване на околната среда – University of Latvia, Рига, Латвия;

3. Ванина Ангелова Ангелова – Социална педагогика – University of Cordoba, Кордоба, Испания;

4. Екатерина Ангелова Петева – Приложна германистика – University of Potsdam, Потсдам, Германия;

5. Кристиян Тодоров Константинов – Бизнес информатика – ISMA University of Applied Sciences, Рига, Латвия;

6. Надежда Вълчева Спасова – Приложна германистика - University of Potsdam, Потсдам, Германия;

7. Петър Красимиров Николов – Комуникационни и информационни системи – Riga Technical University, Рига, Латвия;

8.Светлана Николова Борисова – Връзки с обществеността (Фотография и реклама) – Ovidius University, Констанца, Румъния;

9.Стания Евгениева Енчева – Бизнес информатика - ISMA University of Applied Sciences, Рига, Латвия;

 

Некласирани: няма;

Резерви: няма;

 

 

 

Резултати от селекция на студенти за участие в мобилност по програма ЕРАЗЪМ + с цел обучение за академичната 2016-2017 година

ПЪРВА ПОКАНА

 1. Мирослава Георгиева Георгиева – Университет Казимир Велики в Бидгошч, Полша;
 2. Кристин Владимирова Кирилова –  Университет Казимир Велики в Бидгошч, Полша;
 3. Николай Иванов ЖелязковАГХ Университет по науки и технологии в Краков, Полша;
 4. Даяна Петрова ПетроваКарловият университет в Прага, Чехия;
 5. Десислава Илиева ПенчеваУниверситет Постдам, Германия;
 6. Трифон Стефанов СтанчевУниверситет „Вилнюз”, Литва;
 7. Геновева Радославова ПарашкевановаПолитехническият институт Браганца, Португалия;
 8. Глория Илиянова СтояноваПолитехническият институт Браганца, Португалия;
 9. Стоян Борисов СтойчевПомерански университет в Слупск, Полша;
 10. Георги Атанасов Земеделски   Померански университет в Слупск, Полша;
 11. Ненад Ангелов„Казимир Велики” Бидгошч, Полша;
 12. Кольо Георгиев ДимовУниверситет Лодз, Полша;
 13. Мирослав Красимиров ПетровУниверситет Лодз, Полша;
 14. Мария Димитрова ДимитроваУниверситет Лодз, Полша;
 15. Денислав Христов Димитровуниверситет Тарту, Естония;
 16. Марин Филипов ЛековУниверситет Лодз, Полша;
 17. Деница Христова ПетроваУниверситет Гранада, Испания;
 18. Преслава Николаева ЦветановаУниверситет Мондрагон, Испания;
 19. Мустафа Мехмедов МустафовУниверситет Нишанташъ, Истанбул, Турция.

 

Некласирани:

 

Айля Заид Ваид

Севдалина Тодорова Тодорова

Роман Михранов Попов

Слави Красимиров Георгиев

 

Резерви: Няма

 

 

 

Класиране студентска мобилност с цел обучение за акад. 2016-2017, зимен семестър

ВТОРА ПОКАНА

Класирани:

 1. Христо Йорданов Христов – Национален университет по изкуства в Букурещ, Румъния
 2. Пламена Красимирова Петрова – Университет в Лодз, Полша 
 3. Валентина Пламенова Дочева – Университет Хага, Холандия 

 
 

Некласирани:

 1.      Валерия Юриевна Глубкова – Университет в Лодз, Полша

 

 

Резерви: Няма

Класиране студентска мобилност с цел обучение за акад. 2014-2015, летен семестър

ВТОРА ПОКАНА

Класирани:

1.            Веселина Душанова Василева – бакалавър, спец. „Приложна лингвистика Руски-Турски език”, 2 курс –  Университет „Тарту”, Естония

2.            Ростислава Росенова Кирилова – бакалавър , спец. „Руска филология”, 2 курс – Университет Вилнюс, Литва

3.            Валерия Ивелинова Иванова – магистър Информатика (Софтуерни технологии) , 1 курс – Университет Фатих, Турция

4.            Симона Кьосева Стоянова -  магистър спец. „Лингвистика и превод” към АФ, 2 курс – Университет Гент, Белгия

5.            Мария Димитрова Димитрова – бакалавър , спец. „Руска филология”, 2 курс – Университет Вилнюс, Литва

6.            Сезян Ахмед Мустафа – бакалавър, спец. „Приложна Лингвистика – Руски и турски език”, 2 курс,  университет „Фатих”, Истанбул

7.            Цветелина Любомирова Янева – бакалвър, спец. „Приложна Германистика”, 4 курс – Университет „Лудвиг Максимилиян”, Германия

8.            Денислав Христов Димитров – бакалавър , спец. „Руска филология”, 2 курс – Университет Тарту, Естония

9.            Марин Филипов Леков – бакалавър , спец. „Руска филология”, 2 курс – Университет Вилнюс, Литва

10.          Айля Хабил Ибрахим  -  бакалавър, спец. „Турска филология”, 3 курс – Тракийския университет,  Турция

11.          Ремзие Мустафова Фаит – бакалавър, спец. „Туризъм”, 2 курс – Униврситет Невсехир, Турция

12.          Цветослава Андреева Лазарова -  докторант – университет „Адам Мицкиевич”, Полша

13.          Стефан Иванов Стоянов – бакалавър , спец. „Руска филология”, 2 курс – Университет Вилнюс, Литва

14.          Симона Радославова Христова – бакалвър, спец. „Български и руски език”, 4 курс – Карловия университет, Чехия

15.          Пламена Пенчева Трифонова -  бакалавър, спец. Приложна Германистика, 3 курс – Университет Потсдам, Германия

16.          Анелия Венелинова Стаменова – магистър, спец. „Административна и организационна сигурност”, 1 курс – Частен педагогически университет в Бялисток, Полша

17.          Радостина Георгиева Димитрова – бакалавър, спец. „Връзки с обществеността”, 3 курс – Университет Мондрагон, Испания

 

Некласирани:

1. Вела Боянова Костадинова – магистър спец. „Лингвистика и превод” към АФ, 2 курс -  не отговаря на критериите за участие

 

Резерви:

Няма

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА! – Молим всички класирани студенти да се явят на 5.11.2014 (сряда) от 11 часа в зала 202, К1 за ориентация и информация относно подготовка на документи и кандидатстване в приемащите организации!

Екип “Еразъм”

Резултати от процедура по селекция на студенти за участие в мобилност по програма ЕРАЗЪМ + с цел обучение за академичната 2014-2015 година

първа покана

 

Одобрени за участие в студентска мобилност с цел обучение:

 

 1. Боряна Стефанова Василева – Университет „Казимиер Виелики”, Полша
 2. Васил Стефанов Вълчев – Университет „Казимиер Виелики”, Полша
 3. Даниел Валентинов Петров – Тракийския университет Одрин, Турция
 4. Деница Благомирова Михайлова – Университет Потсдам, Германия
 5. Десислава Величкова Иванова – Тракийския университет Одрин, Турция
 6. Диана Стефанова Господинова -  Университет Кордоба, Испания
 7. Димитър Дойчев Димитров – Тракийския университет Одрин, Турция
 8. Добромира Севдалинова Кръстева – Тракийския университет Одрин, Турция
 9. Зейнеп Азисова Мустафова – Тракийския университет Одрин, Турция
 10. Калоян Янков Кънчев – Университет Естудос Супериорес де Фафе, Португалия
 11. Нурай Илхан Иззет – Университет „Казимиер Виелики”, Полша
 12. Светослав Бориславов Аргиров – Университет Естудос Супериорес де Фафе, Португалия
 13. Севдалина Пламенова Николова – Университет Айдън, Турция
 14. Тинка Петкова Николова -  Университет “Лудвиг Максимилиян”, Германия
 15. Цветелина Василева Цветанова – Университет Потсдам, Германия

 

Резерви-  няма

 

 

Отпаднали

 

 • Пламена Пенчева Трифонова – Университет Потсдам, Германия
 • Дилек Джеват Али- Тракийския университет Одрин, Турция
 • Елис Мехмед Хамид – Тракийския университет Одрин, Турция
 • Сюлбие Ахмед Сеид – Тракийския университет Одрин, Турция

 

2013-2014

ОБУЧЕНИЕ

Австрия

Университет „Йоханес Кеплер” в Линц 

 

Кристина Герчева Димитрова - ОКС „Бакалавър”, ІV курс, редовно обучение, специалност „Икономика”

 

 

Белгия

Университет Гент

 

Нора Ерос Тосунова – ОКС “Бакалавър” – “Английска филология”- ІІІ курс

Валентин Светославов Иванов – ОКС “Бакалавър” – “Английска филология”- ІІІ курс

Германия

Университет Потсдам

Лора Басем Тамер – ОКС “Бакалавър” – “Немска филология” – IІI курс

Цветелина Любомирова Янева – ОКС “Бакалавър” – “Приложна лингвистика” – II курс

Севда Хасанова Инджева - ОКС „Бакалавър”, ІІ курс, редовно обучение, специалност „Приложна германистика”

 

 

Естония

Тартуски университет

 

Християна Бориславова Христова - ОКС „Бакалавър”, ІІІ курс, редовно обучение, специалност „Руска филология”

 

 

Латвия

Рижски технически университет

 

Йордан Петров Йорданов - “Сигналноохранителни системи и технологии” ІV курс

Йордан Цвятков Бончев – “Комуникационни и информационни системи” ІV курс

Мирослав Цвятков Бончев - “Комуникационни и информационни системи” ІV курс

 

 

Румъния

Букурещки университет

 

Елена Сергеевна Супронова - ОКС „Бакалавър”, ІІІ курс, редовно обучение, специалност „Руска филология”

 

 

Словакия

Прешовски университет

Симона Радославова Христова - ОКС „Бакалавър”, ІІ курс, редовно обучение, специалност „Български език и руски език”

 

Турция

Анкарски университет

 

Сибел Акиф Федаил - “Приложна лингвистика – руски език и турски език” ІV курс

Айджан Ахмед Хюсеин - ОКС „Бакалавър”, ІІ курс, редовно обучение, специалност „Български език и руски език”

 

 

Истанбулски университет „Айдън”

 

Айджан Йорданова Пенева - ОКС „Бакалавър”, ІІ курс, редовно обучение, специалност „Турска филология”

Улвие Улви Салиф - ОКС „Бакалавър”, ІІ курс, редовно обучение, специалност „Турска филология”

 

 

Университет Фатих

 

Айнур Орхан Мехмедали - ОКС „Бакалавър”, ІІІ курс, редовно обучение, специалност „Приложна лингвистика – руски език и турски език”

 

Чехия

Карловия университет, Прага

 

Стелияна Живкова Жекова - “Български език и руски език” ІІІ курс

Таня Юлиянова Христова – “Български език и руски език” ІІІ курс

 

 

 

 

РЕЗЕРВИ

 

 1. Нурсен Ахмед Мехмед – Анкарски университет, Турция
 2. Айсун Ерсун Мустафа – Тракийски университет, Турция
 3. Юсние Хасан Сали – Истанбулски университет „Айдън”, Турция
 4. Найлян Хабилова Рашидова – Тракийски университет, Турция
 5. Фатме Неятова Ахмедова – Истанбулски университет „Айдън”, Турция
 6. Татяна Валериевна Григориева – Букурещки университет, Румъния

 

 

 

ПРАКТИКА

 

Испания

 

Надежда Светославова Стефанова - “Начална училищна педагогика и чужд език” ІV курс

 

 

 

Селекцията предстои! 

 

 

2012-2013

Германия

Университет Потсдам

Гергана Стоянова Йовчева – ОКС “Бакалавър” – “Немска филология” – II курс

Айше Муса Ахмед – ОКС “Бакалавър” – “Немска филология” – II курс

 

 

Латвия

Рижски технически университет

Димитър Красимиров Иванов – ОКС “Бакалавър” – “Сигналноохранителни системи и технологии” – ІV курс

Александър Валентинов Тодоров – ОКС “Бакаравър” – “Комуникационни и информационни системи” – ІV курс

Тихомир Мариянов Тодоров –  ОКС “Бакалавър” - ”Комуникационни и информационни системи” – ІV курс

 

Резерви:

Анатоли Весков Илиев - ОКС “Бакалавър” – “Комуникационни и информационни системи” – ІV курс

Мартина Маринова Бучукчиева - ОКС “Бакалавър” – “Радиокомуникационна техника и технологии” – ІV курс

Цветан Маргаритов Димитров - ОКС “Бакалавър” – “Комуникационни и информационни системи” – ІV курс

 

Нидерландия

Университет Ротердам

Нуржихан Назифова Хасанова – ОКС Магистър – “ПУНУП (ИТ в ПУНО)” – I курс – ОТКАЗАЛ СЕ
Мустафа Джелилов Якубов – ОКС Бакалавър – “Педагогика” – IV курс – ОТКАЗАЛА СЕ

 

 

Полша

Университет “Казимир Велики” в Битгошч

Алис Арман Ховсепян (ОКС „Бакалавър”, ІІІ курс, специалност „Английска филология”);
Десислава-Девора Гошева Атанасова (ОКС „Бакалавър”, ІІ курс, специалност „Руска филология”);
Екатерина Панайотова Лейкова (ОКС „Бакалавър”, ІV курс, специалност „Английска филология”);

 

 

 

Турция

Логистичен колеж “Бейкоз”

Самвел Жан Сетракян – ОКС Бакалавър – “Инженерна логистика” – III курс – титуляр – ОТКАЗАЛ СЕ
Димитър Тодоров Димитров – ОКС Бакалавър – “Инженерна логистика” – III курс – титуляр – ОТКАЗАЛ СЕ
Йоанна Добромирова Йорданова – ОКС Бакалавър – “Инженерна логистика” – III курс – резерва – НЕУСПЕШНО ПОЛОЖЕН ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА ЕЗ. КОМПЕТЕНТНОСТ

 

 

Тракийски университет, Одрин

Живко Светлозарев Добрев – ОКС “Бакалавър” – “Турска филология” – ІІ курс

2011-2012

Белгия

Университет Гент

Борислава Стоянова Христова – ОКС Магистър – “Английска филология – Лингвистика и превод” – ІІ-ри курс

Янита Динкова Николова – ОКС Бакалавър – “Английска филология” – ІІ-ри курс

 

Великобритания

Университет Ковънтри

Тодор Милчев Колев – ОКС Бакалавър, “Компютърна информатика” ІІ -ри курс

Елена Иванова Рачева – ОКС “Компютърни и информационни системи” – ІІІ -ти курс

 

Германия

Университет Потсдам

Росица Венелинова Василева – ОКС Бакалавър – “Немска филология”, ІІІ-ти курс

Катерина Миленова Илиева – ОКС Бакалавър – “Немска филология”, ІІІ-ти курс

 

 

Мюнхенски университет “Лудвиг Максимилиян”

Полина Михайлова Маринова, ОКС “Бакалавър”, “Немска филология”, ІІІ-ти курс

Хабибе Саидова Арунова, ОКС “Бакалавър”, “Немска филология”, ІV-ти курс

 

Испания

Анимафест Експириънс

Лора Валентинова Стефанова – ОКС “Магистър”, “Английска филология – Лингвистика и превод” – І курс,

 

Латвия

Рижски технически университет

Георги Маргаритов Димитров, ОКС “Бакалавър”, “Комуникационни и информационни системи”, ІV-ти курс

Пламен Христов Янакиев, ОКС “Бакалавър”, “Сигналноохранителни системи и технологии”, ІV-ти курс

 

 

Литва

Университет Вилнюс

Надежда Стойкова Стойкова – ОНС “Доктор”, 05.04.18 Славянски езици (Руски език)

 

 

 

Полша

Университет “Казимир Велики”, Битгошч

Антоанета Валентинова Николова – ОКС “Бакалавър”, “Туризъм”, ІІІ-ти курс

 

 

Словакия

Прешовски университет

Диана Димитрова Митева – ОКС “Бакалавър”, “Българска филология”, ІV-ти курс

 

 

Турция

 

 

Истанбулски университет “Айдън”

 

Елена Павлова Алексиева – ОКС “Бакавър”, “Приложна лингвистика – руски език и турски език”, ІІІ-ти курс

Сибел Дженап Фикри - ОКС “Бакавър”, “Турска филология”, ІІ-ри курс

 

 

 

 

 

Интензивни езикови курсове

Белгия

Борислава Стоянова Христова – ОКС Магистър – “Английска филология – Лингвистика и превод” – ІІ-ри курс

2010-2011

Белгия

Университет КАТНО

Надежда Светославова Стефанова – Начална училищна педагогика и чужд език, ІІ курс

Великобритания

Университет Ковънтри

Станислав Пламенов Велчев – “Комуникационни и информационни системи” ІVкурс

 

Германия

Университет Потсдам

Кристина Здравкова Иванова – “Немска филология”, ІІІ курс

Росица Кирилова Тодорова – “Немска филология”, ІVкурс

Естония

Университет Тарту

Елена Георгиева Лазарова – “Руска филология”, ІІ курс

 

Нидерландия

Университет Ротердам

Божидар Асенов Асенов – “Английска филология” ІІ курс, редовно обучение

 

Полша

Университет Лодз

Йордан Стоянов Манчев –  ”Журналистика”, ІV курс

Елена Йорданова Стоянова –   “Журналистика”, ІV курс

Университет “Казимир Велики”, Битгошч, Полша

Аднан Шукриев Нуриев  -  ”Български и руски език”, ІІ Курс

Деница Димитрова Вълчева – “Български и руски език”, ІІ Курс

Мария Петрова Гелева – “Български и руски език”, ІІ Курс

 

Словакия

Университет Прешов

Ася Иванова Иванова – “Български и руски език”, ІІ курс

 

Турция

Тракийски университет, Одрин, Турция

Емине Акифова Алиева – Приложна лингвистика (руски и турски език), ІІ курс

Зюхял Ферад Байрямали  - “Турска филология”, ІV курс

Университет “Айдън”, Турция

Синан Исметов Мехмедов – “Турска филология”, ІV курс