Студентска мобилност с цел обучение

 

 

 

ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ

ОБЯВЯВА:

 

Покана за осъществяване на студентски мобилности (със средна продължителност 5 месеца ) с цел обучение по програма „Еразъм+” през зимния семестър на академичната 2017/2018 година.  Всички студенти получават ИНДИВИДУАЛНА ПОДКРЕПА  (грант) за периода на обучение в чужбина на база месечна ставка в зависимост от стандарта на живот.

Мобилностите ще се проведат в страна участничка в програмата, с която ШУ има сключен договор.

 

Документи за участие в конкурс се подават от 07.03.2017 г.  до 16.03.2017 г. в Центъра за международно сътрудничество

 

Списък с предлаганите университети  и АКТУАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ

 

 

В програмата могат да участват всички студенти (бакалаври, магистри и докторанти) записани за обучение (редовна или задочна форма) в Шуменския университет.

 

Кандидатите трябва да отговарят на приложените минимални критерии за участие в мобилност по програма „Еразъм +”, да са добре запознати с програмата и да представят:

-       Уверение, удостоверяващо успешно положени всички изпити по учебен план до момента;

-       Заявление за участие в конкурса по образец, достъпен в сайта на програма „Еразъм+”; 

-       Автобиография на български език;

-       Мотивационно писмо на български език.

 

 

Повече информация можете да получите в „Център за международно сътрудничество”,стая 106 в сградата на Ректората или да ни пишете на е- mailerasmus@shu.bg

 

 

С пожелание за успешно кандидатстване Екип Еразъм!