Студентска мобилност с цел практика

  • Академична справка (Transcript of records/works), отразяваща резултатите от извършеното обучение(практика) и подписана от приемащата институция(търговско предприятие). Справката описва Вашите резултати заедно с придобитите кредити и оценки. Ако практиката не представлява част от учебния план на студента, мобилният период следва поне да бъде вписан в Дипломното приложение.