Erasmus+

НОВИНИ

Проучване

Проучване

Здравейте, студенти! Молим тези от вас, които са осъществили мобилност по програма Еразъм+, да се включат в проучване, свързано с това как програмата може да помогне за популаризирането на дадена страна. Ето линк към публикацията на преподавателя, който провежда проучването: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216096852081961&set=a.1113451164375.2019031.1469790179&type=3 Благодарим предварително на тези от вас, които отделят време да го попълнят! Център за международно сътрудничество 05.07.2018 г.

Удължаване на срока за кандидатстване на преподаватели и служители по програма „Еразъм+“

Удължаване на срока за кандидатстване на преподаватели и служители по програма „Еразъм+“

Уважаеми преподаватели и служители, Център за международно сътрудничество удължава срока за кандатстване на преподаватели и служители за 2018/2019 академична година до 13.06.2018 г. Документите, които трябва да бъдат подадени в отдела са както следва: Заявление за мобилност или онлайн формуляр Споразумение за мобилност с цел преподаване/с цел обучение – разписано от кандидатстващия, прекия ръководител и приемащата институция Мотивационно писмо Автобиография Сертификат за владеене на англисйки […]

Конкурс за преподавателска и непреподавателска мобилност

Конкурс за преподавателска и непреподавателска мобилност

Уважаеми преподаватели и служители, Център за международно сътрудничество официално обявява конкурс за преподавателска и непреподавателска мобилност за 2018/2019 академична година. Документите, които трябва да бъдат подадени в отдела са както следва: Заявление за мобилност или онлайн формуляр Споразумение за мобилност с цел преподаване/с цел обучение – разписано от кандидатстващия, прекия ръководител и приемащата институция Мотивационно писмо Автобиография Сертификат за владеене на англисйки език или езикът […]