Erasmus+

НОВИНИ

Резултати от втора покана за студентска мобилност

Резултати от втора покана за студентска мобилност

Уважаеми студенти, Поради технически причини, резултатите от втората покана за студенстска мобилност качваме по-късно. Ето и  класираните студенти, явили се на изпита по англисйки език и интервюто, проведени на 03.04.2018 г.   Мехмед Ахмед Реджеб – Педагогика на обучението по изобразително изкуство II-ри курс Гюляй Бехчетова Халилова – Връзки с обществеността II-ри курс Неда Петромилова Неделчева – Журналистика II-ри курс Нирхан Гюнай Неджити – География и регионални […]

Резултати от първа покана за студентска мобиност

Резултати от първа покана за студентска мобиност

Уважаеми студенти, ето и  класирането на студентите, явили се на изпита по англисйки език и интервюто, проведени на 20.03.2018 г. Арзу Хасан Ешреф – Trakya University, гр. Одрин, Турция; Валентина Петрова Карамфилова – National University of Arts, гр. Букурещ, Румъния; Ива Дончева Панайотова – National University of Arts, гр. Букурещ, Румъния; Емона Хашем Мохамед – Ludwig Maximilian University of Munich, гр. Мюнхен, Германия; Елеонора Димитрова Янкова […]

Втора покана за кандидатстване по програма „Еразъм+“

Втора покана за кандидатстване по програма „Еразъм+“

Уважаеми студенти, Център за международно сътрудничество към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ обявява втора покана за кандидатсване по програма „Еразъм+“. Срокът за подаване на документи, за студентска мобилност с цел обучение за зимния семестър на 2018/2019 академична година, е до 30.03.2018 г. В секция „Коордиантори“ можете да видите координаторите на съответните факултети и катедри, които също могат да ви дадат информация. В секцията „Мобилности“ -> […]