Erasmus+

НОВИНИ

Удължаване на срока за кандидатстване на преподаватели и служители по програма „Еразъм+“

Удължаване на срока за кандидатстване на преподаватели и служители по програма „Еразъм+“

Уважаеми преподаватели и служители, Център за международно сътрудничество удължава срока за кандатстване на преподаватели и служители за 2018/2019 академична година до 13.06.2018 г. Документите, които трябва да бъдат подадени в отдела са както следва: Заявление за мобилност или онлайн формуляр Споразумение за мобилност с цел преподаване/с цел обучение – разписано от кандидатстващия, прекия ръководител и приемащата институция Мотивационно писмо Автобиография Сертификат за владеене на англисйки […]

Конкурс за преподавателска и непреподавателска мобилност

Конкурс за преподавателска и непреподавателска мобилност

Уважаеми преподаватели и служители, Център за международно сътрудничество официално обявява конкурс за преподавателска и непреподавателска мобилност за 2018/2019 академична година. Документите, които трябва да бъдат подадени в отдела са както следва: Заявление за мобилност или онлайн формуляр Споразумение за мобилност с цел преподаване/с цел обучение – разписано от кандидатстващия, прекия ръководител и приемащата институция Мотивационно писмо Автобиография Сертификат за владеене на англисйки език или езикът […]

Резултати от втора покана за студентска мобилност

Резултати от втора покана за студентска мобилност

Уважаеми студенти, Поради технически причини, резултатите от втората покана за студенстска мобилност качваме по-късно. Ето и  класираните студенти, явили се на изпита по англисйки език и интервюто, проведени на 03.04.2018 г.   Мехмед Ахмед Реджеб – Педагогика на обучението по изобразително изкуство II-ри курс Гюляй Бехчетова Халилова – Връзки с обществеността II-ри курс Неда Петромилова Неделчева – Журналистика II-ри курс Нирхан Гюнай Неджити – География и регионални […]