РЕГИСТЪР НА ПРИЕМАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ С ЦЕЛ ПРАКТИКА

Име на организацията
и дейност

Град, държава

Подходящо за студенти от следните направляния*

Контакти

1.

Асоциация „Пробуда“ – обучение на ученици (1-12 клас)

Гандия, Испания

1. (1.1. ; 1.2. ; 1.3.) 
2. (2.1. ; 2.2.) – с педагогическа правоспособност
4. (4.4.) – с педагогическа правоспособност

asociacion.probuda@gmail.com

2.

Българско училище „Проф. Иван Шишманов“ – обучение на ученици (предучилище; 1-12 клас)

Виена, Австрия  

1. (1.1. ; 1.2. ; 1.3.) 
2. (2.1. ; 2.2.) – с педагогическа правоспособност
4. (4.4.) – с педагогическа правоспособност

https://bulgarische-schule.com/
bulgarische.schule.wien@gmail.com

3.

Association Club Table Tennis – клуб по тенис на маса

Румъния

7. (7.6.)

https://ttrevolution.com/ dan.tigau@ttrevolution.com

4.

Tulga Tercüme ve Danışmanlık – преводаческо бюро и административна дейност

Одрин, Турция

2. (2.1.)

http://www.tulgatercume.com/tr/
tulgatercume@gmail.com

5.

Istanbul BBQ Restaurant – ресторантьорство

Лаут (Линкълншир), Великобритания

3. (3.8. ; 3.9.)

iivanova@btinternet.com

         

 * Според: ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления (Обн., ДВ, бр. 64 от 2.07.2002 г., в сила от 2.07.2002 г.)

Изготвено от Мария Григорова и Елица Станачкова, към 2023 г.