Критерии за подбор преподаватели и административен състав с цел обучение 2024/2025

Критерии за подбор преподаватели с цел преподаване 2024/2025

Критерии за подбор студенти с цел обучение и с цел практика 2024/2025


Критерии за подбор преподаватели и административен състав с цел обучение 2023/2024

Критерии за подбор преподаватели с цел преподаване 2023/2024

Критерии за подбор студенти с цел обучение и с цел практика 2023/2024


Критерии за подбор преподаватели и административен състав с цел обучение 2022/2023

Критерии за подбор преподаватели с цел преподаване 2022/2023

Критерии за подбор студенти с цел обучение и с цел практика 2022/2023


Критерии за подбор преподаватели и административен състав с цел обучение 2021/2022

Критерии за подбор преподаватели с цел преподаване 2021/2022

Критерии за подбор студенти с цел обучение и с цел практика 2021/2022


Критерии за подбор преподаватели и административен състав с цел обучение 2020/2021

Критерии за подбор преподаватели с цел преподаване 2020/2021

Критерии за подбор студенти с цел обучение и с цел практика 2020/2021


Критерии за подбор с цел преподаване и с цел обучение 2019/2020

Критерии за подбор студенти с цел обучение и с цел практика 2018/2019

Критерии за подбор с цел преподаване 2018/2019

Критерии за подбор с цел обучение 2018/2019

Критерии за подбор с цел преподаване и с цел обучение 2017/2018

Критерии за подбор с цел обучение 2016/2017