Erasmus+

НОВИНИ

Покана за студентска мобилност с цел обучение за летен семестър на 2019/2020 г.

Уважаеми студенти, Център за международно сътрудничество обявява началото на конкурса за осъществяване на студентска мобилност с цел обучение за летния семестър на 2019/2020 академична година. Желаещите да прекарат един или два семестъра обучение в чужбина, могат да подадат документите си в Кабинет 106, Корпус 1 до 31.10.2019 г. Ще се проведат информационни срещи, на които можете да научите повече за възможностите на програмата на: – 14.10.2019 г. в Корпус […]

Резултати от класиране на преподавателски и административен състав за академичната 2019/2020 г.

Резултати от класиране на преподавателски и административен състав за академичната 2019/2020 г.

Уважаеми преподаватели и служители, Центърът за международно сътрудничество обявява резултатите от класирането на преподавателския и административния състав за осъществяване на мобилност по програма Еразъм+ през академичната 2019/2020 година. Класирането може да видите тук: Факултет по хуманитарни науки Факултет по природни науки Педагогически факултет Факултет по математика и информатика Факултет по технически науки Колеж – Добрич ДИКПО Административен състав      

Удължаване на срока за кандидатстване на преподаватели и служители за 2019/2020 академична година

Удължаване на срока за кандидатстване на преподаватели и служители за 2019/2020 академична година

Уважаеми преподаватели и служители, Център за международно сътрудничество удължава срока за кандидатстване на преподаватели и служители за 2019/2020 академична година до 07.06.2019 г. Документите, които трябва да бъдат подадени в отдела са както следва: Заявление за мобилност или онлайн формуляр Споразумение за мобилност с цел преподаване/с цел обучение – разписано от кандидатстващия, прекия ръководител и приемащата институция Мотивационно писмо Автобиография Сертификат (ниво В1) за владеене на английски език или езика на страната, която […]