Иновативни модели на обучение в детска градина

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ насърчава студентите да се включат в международни дейности (проекти, обучения, семинари и др.) в платформата ESEP (European School Education Platform) – дейност e Twinning – част от програмата Еразъм + на ЕС.
Чрез изнесени открити моменти на детски учители през месец февруари и март 2023г. в ДГ „Братя Грим“ и ДГ „Космонавт“ пред партньори от Румъния, Швеция, Франция, Испания и Белгия град Шумен и студентите от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ специалност Предучилищна педагогика се демонстрира и обмени практически опит.
На 05. 04. 2023г. студенти от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ от III и IV курс специалност „Предучилищна педагогика“ демонстрираха педагогически ситуации по иновативен модел на обучение в ДГ „Космонавт“, а на 10. 04. 2023 г. студентите изнесоха педагогически ситуации в ДГ „Братя Грим“.
Иновативният  „STREAM модел на обучение в детската градина“ се представи от доц. д-р Ирина Стоянова в детска градина „ Космонавт“ пред  учителите партньори по проекта „Защити своята планета“. Той се презентира пред учители и партньори и в детска градина „Братя Грим“. Студентите включиха в обучението и възпитанието на децата, споделения опит от учители и партньори. Разработените и изнесените педагогически ситуации са свързани със заложените в модела области на обучение – наука, технологии, четене, инженерство, изкуство и математика. В демонстрираните области се допринася  за развитието на комуникативността, креативността, работата в екип и се дава възможност за изява на всяко едно дете.
Детска градина „Космонавт“ и детска градина „Братя Грим“ показват отново отлично сътрудничество и съвместна работа с Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

https://dg-grim.com/2023/02/24/steam-%d1%83%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b8-2/

http://kosmonavt.weebly.com/1084107210881090-20231075.html

В ДГ „Космонавт“ децата от групите „Звездица“, „Пеперуди“, „Палавници“, „Пинокио“, „Слънце“, „Златна рибка“ и „Пчеличка“ демонстрираха познания в СТЕМ образованието, използваха игри от образователната система „Октофън“, интерактивни образователни ресурси, интернет игри и приложения. Малките космонавтчета превърнаха своите зали в мини лаборатории, в които разгадаваха чудесата на водата, вятъра, заобикалящата ни действителност, построиха мини пречиствателни станции, сътвориха домове за животни, птици и насекоми. Децата чрез игри демонстрираха знания по всички образователни направления и увлякоха в игрите и учителите партньори по проекта.
Добър педагогически опит обмениха и студентите от специалност „Предучилищна педагогика“ от ШУ „Епископ Константин Преславски“. Децата и учителите от ДГ „Космонавт“ показаха как STE/A/M образованието може да се използва за допълване на екологичното знание у децата.

Открити моменти от детски учители и партньори в ДГ „Космонавт“. (виж тук)

   

   

   

   

   

   

   

 

Открити моменти пред партньори от Румъния, детски учители и студенти от ШУ „Епископ Константин Преславски“ в ДГ „Братя Грим“. STEAM ситуации (уроци) в III възрастова група „Червената шапчица“ – тема „Въздух, IV възрастова група „Златна птица“ – тема „Пролет“, IV възрастова група „Русалка“ – тема „Космос“.

 

Представяне на иновативен модел от доц. д-р Ирина Стоянова в ДГ „ Космонавт“ и ДГ „Братя Грим“

 

Обучение на студентите от специалност „Предучилищна педагогика“ – III и IV курс от ШУ „Епископ Константин Преславски“ чрез дейностноориентираните технологии „учене чрез правене“, включващи технологии на организационно дейностни игри – месец март, 2023г. Представяне на презентации и публикации за STRAEM модела на обучението в детската градина от доц. д-р Ирина Стоянова.

            Разработване на план-конспекти, практикуми в детските градини, групови проекти на педагогически ситуации и дейности осъществявани в детската градина  свързани със STRAEM модела на обучението в детската градина.

Обучение със студенти по модела „STRAEM обучението в детската градина“ в ДГ „Братя Грим“, град Шумен с директор д-р Евгения Михова и доц. д-р Ирина Стоянова.

Детска градина „Братя Грим“ – педагогическа ситуация изнесена от студенти бакалаври, специалност  Предучилищна педагогика (трети и четвърти курс) и магистри, специалност Иновации в предучилищното образование от ШУ „Епископ Константин Преславски“ в  III възрастова група „Червената шапчица“ –  тема „Пролет“,  IV възрастова група „Златна птица“ – тема „Нуждата ни от вода и нейното опазване“, IV възрастова група „Русалка“ – тема “Великден“ и тема „Водата извор на живот“ по модел „STRAEM обучението в детската градина“.

Опит вулкан в яйце

Опит цветно яйце                                           Игра с озобот

Област Изкуство  – изработване на пана – работа в екип.

Озобот – лабиринт – разделно хвърляне на отпадъци

Опити с вода

 

Детска градина „Космонавт“ – педагогическа ситуация изнесена от студенти бакалаври, специалност  Предучилищна педагогика (трети и четвърти курс) в  III възрастова група „Пинокио“ –  тема „Млади еколози“,  IV възрастова група „Пчеличка“ – тема „Пролетни празници“, IV възрастова група „Златна рибка“ – тема “Великден“ и тема „Водата извор на живот“ по модел „STRAEM обучението в детската градина“.