Световните образователни системи се различават значително по отношение на структурата и съдържанието на учебните програми. Следователно може да се окаже трудно да се сравнят националните образователни системи с тези на други страни.

International Standard Classification of Education (ISCED) предоставя всеобхватна рамка за организиране на образователни програми и квалификация, като се прилагат еднакви и международно съгласувани определения, за да се улесни сравнението на образователните системи между отделните страни.

В ISCED-F са класифицирани образователните програми и свързаните с тях квалификации по области на обучение в зависимост от широкия обхват на областта, отрасъла или обхвата на съдържанието.

Код-области на знанието

Области на знанието-описание