доц. д-р Екатерина Люцканова
зам.-ректор по образователни политики, научноизследователска и художественотворческа дейност, институционален „ЕРАЗЪМ+“ координатор
тел: 054/832101
e.lyutskanova@shu.bg
Елица Станачкова
Административен Eразъм+ координатор
gsm: +359 884 84 45 83
erasmus@shu.bg
Мария Григорова
Административен Eразъм+ координатор
gsm: +359 884 84 45 83
erasmus@shu.bg