Кандидатстване за Студентска мобилност с цел обучение – летен семестър 2016/ 2017

Скъпи студенти,

имате възможност да кандидатствате за мобилност с цел обучение по програма “Еразъм +” за летния семестър на академичната 2016/2017г. Кандидатстването става посредством попълване на електронен формуляр или заявление на хартиен носител, автобиография, мотивационно писмо и уверение.
Срок: от 20.09.2016 до 10.10.2016г.
Пълният текст на поканата за кандидатстване можете да намерите тук
****************************************************************
Някои допълнителни разяснения относно студентска мобилност
Студентите могат да кандидатстват, т.е. да подават документи, посочен в срока на обявата. Документи след крайната дата не се приемат,  тъй като след това ще бъде организиран изпит по език и интервю за подбор на кандидатите. Вследствие на проведения изпит и интервю на студентите, Административният Еразъм координатор  номинира кандидата за институцията, за която той/тя е подал/а документи.
Студентите могат да кандидатстват за съответния университет, с който има сключен договор, по следните кодове (за пример са дадени само някои специалности и кодове; не са изброени всички):
011 – Education – студенти от педагогически специалности
023 – Languages – студенти от специалности филология/ приложна лингвистика
222 History and Archaelology –за студенти от история/ археология
220 Humanities (Broad Programmes) – всички студенти от ФХН
03 Media and Communication – за студенти от специалности „Журналистика” и „Връзки с обществеността”
0321 Journalism – за студенти от „Журналистика”
041 Business and Administration –  за студенти от специалност „Икономика”
0521 Environmental Sciences – за студенти от  специалност „ЕООС”
061 ICT – за студенти от специалности „Информатика”
071 Engineering and  engineering trades – за студенти от „Инженерна логистика”

За повече информация се обърнете към “Центъра за международно сътрудничество”,

в Сградата на Ректората, стая 106

или на телефон: +359 54 832 101/ вътр. 127

+359 895 553 408

Божана Николова – Административен Еразъм координатор

Нурай Иззет – Еразъм координатор

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНО КАНДИДАТСТВАНЕ!

You must be logged in to post a comment.