Кандидатстване по програма Еразъм+ за преподаватели и служители

Уважаеми преподаватели и служители,


Център за международно сътрудничество има удоволствието да Ви уведоми, че срокът за кандидатстване на преподаватели и служители за 2019/2020 академична година започва днес и ще продължи до 23.05.2019 г. (включително).
Документите, които трябва да бъдат подадени в отдела са както следва:

  1. Заявление за мобилност или онлайн формуляр
  2. Споразумение за мобилност с цел преподаване/с цел обучение – разписано от кандидатстващия, прекия ръководител и приемащата институция
  3. Мотивационно писмо
  4. Автобиография
  5. Сертификат за владеене на английски език или езикът на страната, която посещавате (при наличие на такъв), на ниво не по-ниско от B1
  6. За мобилност с цел преподаване: Учебна програма за дисциплина/и, които предлагате за входящи Еразъм+ студенти
  7. Покана или имейл кореспонденция с потвърждение за приемане

 

Списъкът с университетите-партньори можете да намерите в менюто „Партньори“.
Критериите за подбор отново са обновени и качени на страницата в менюто „Информация“.
 

Поздрави,
Център за международно сътрудничество
09.05.2019 г.

You must be logged in to post a comment.