Класиране студентска мобилност с цел обучение 2024-2025 г.

Уважаеми студенти,

Центърът за международно сътрудничество обявява резултатите от класирането по покана за участие в студентска мобилност   с цел обучение по Еразъм + с краен срок 13.05.2024 г.

         ОДОБРЕНИ кандидатури за студентска мобилност с цел обучение:

 1. Инеса Сергиивна Скрипник – ОКС „бакалавър,“ специалност „Английска филология“ (Call-Students-01/2024-2025)
 2. Вероника Станимирова Попова – ОКС „бакалавър,“ специалност „Руска филология с бизнес комуникация“ (Call-Students-02/2024-2025)
 3. Ерсин Ахмед Ахмед – ОКС „бакалавър,“ специалност „Английска филология“ (Call-Students-03/2024-2025)
 4. Мия Лоурънс Калинова – ОКС „бакалавър,“ специалност „Начална училищна педагогика с чужд език“ (Students-05/2024-2025)
 5. Ивайло Николаев Колев – ОКС „професионален бакалавър,“ специалност „Информатика и информационни технологии“ (Students-06/2024-2025)
 6. Полина Йорданова Димитрова – ОКС „професионален бакалавър,“ специалност „Информатика и информационни технологии“ (Students-07/2024-2025)
 7. Женя Ивелинова Йорданова – ОКС „професионален бакалавър,“ специалност „Информатика и информационни технологии“ (Students-08/2024-2025)
 8. Яница Нивилинова Николаева – ОКС „бакалавър,“ специалност „Приложна лингвистика (Английски и руски език)“ (Students-09/2024-2025)
 9. Сидика Хюдаим Адем – ОКС „бакалавър,“ специалност „Английска филология“ (Call-Students-10/2024-2025)
 10. Арзу Бейсин Юмер – ОКС „бакалавър,“ специалност „Английска филология“ (Call-Students-11/2024-2025)
 11. Надежда Стефанова Дондева – ОКС „бакалавър,“ специалност „Английска филология“ (Call-Students-12/2024-2025)
 12. Али Бейтуллов Пътърлиев – ОКС „бакалавър,“ специалност „Английска филология“ (Call-Students-13/2024-2025)
 13. Станислава Георгиева Йорданова – ОКС „бакалавър,“ специалност „Английска филология“ (Call-Students-14/2024-2025)

  НЕOДОБРЕНИ кандидатури за студентска мобилност с цел обучение:

1.  Емине Рейхат Алиосман – – ОКС „бакалавър,“ специалност „Английска филология“ (Call-Students-15/2024-2025)


Скоро ще получите информация на имейлите си относно процедурата и следващите стъпки. При допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас.

Поздрави,

Екипът на Център за международно сътрудничество

30.05.2024 г