преп. Тоня Петрова Матева – координатор на катедра “Информатика и математика
e-mail: t.mateva@shu.bg

доц. д-р Живка Стоянова Илиева  – координатор на катедра “Начална и предучилищна педагогика
e-mail: zh.ilieva@shu.bg

гл. ас. д-р Петранка Тодорова Русева – координатор на катедра “Растениевъдство и растителна защита
e-mail: petranka.ruseva@shu.bg