Конкурс за преподавателска и непреподавателска мобилност

Конкурс за преподавателска и непреподавателска мобилност

Уважаеми преподаватели и служители,


Център за международно сътрудничество официално обявява конкурс за преподавателска и непреподавателска мобилност за 2018/2019 академична година.
Документите, които трябва да бъдат подадени в отдела са както следва:

  1. Заявление за мобилност или онлайн формуляр
  2. Споразумение за мобилност с цел преподаване/с цел обучение – разписано от кандидатстващия, прекия ръководител и приемащата институция
  3. Мотивационно писмо
  4. Автобиография
  5. Сертификат за владеене на англисйки език или езикът на страната, която посещавате (при наличие на такъв)
  6. За мобилност с цел преподаване: Учебна програма за дисциплина/и, които предлагате за входящи Еразъм+ студенти
  7. Покана или имейл кореспонденция с потвърждение за приемане

Списъкът с университетите-партньори можете да намерите в менюто „Партньори“.
Краен срок за подаване на документите е 31.05.2018 г. 

Поздрави,
Център за международно сътрудничество
02.05.2018 г.

You must be logged in to post a comment.