доц. д-р Екатерина Люцканова – зам.-ректор по образователни политики, научноизследователска и художественотворческа дейност, институционален „ЕРАЗЪМ+“ координатор
e-mail: erasmus@shu.bg, e.lyutskanova@shu.bg
тел: 054/832101


Елица Станачкова – Административен Eразъм+ координатор
e-mail: erasmus@shu.bg, ellie.stanachkova@shu.bg
тел: 054/832101
gsm: +359 884 84 45 83


Мария Григорова – Административен Eразъм+ координатор
e-mail: erasmus@shu.bg, maria.grigorova@shu.bg
тел: 054/832101
gsm: +359 884 84 45 83