доц. д-р Ирина Иванова – зам.-ректор по НИХТД и международна дейност, институционален „ЕРАЗЪМ+“ координатор
e-mail: erasmus@shu.bg, irina.ivanova@shu.bg
тел: 054/8 32 101


Гергана Николова – административен Eразъм+ координатор
e-mail: erasmus@shu.bg
тел: 054/8 32 101
gsm: +359 884 84 45 83


д-р Валерия Иванова, директор Център за международно сътрудничество
e-mail: erasmus@shu.bg, valeriya.ivanova@shu.bg
тел: 054/8 32 101
gsm: +359 893 37 30 37