Факултет по хуманитарни науки:
Координатор: доц. д-р Светлана Йорданова Неделчева
тел.: + 359 898 500 783; e-mail: s.nedelcheva@shu.bg


Факултет по природни науки:
Координатор: проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова
тел. +359  884 174 229; e-mail: ts.ignatova@shu.bg


Педагогически факултет:
Координатор: доц. д-р Пенка Петкова Кожухарова
тел.: +359 889 345 222; е-mail: p.kozhuharova@shu.bg


Факултет по математика и информатика:
Координатор: доц. д-р Радостина Петрова Енчева
тел.: +359 886 845 974; е-mail: r.encheva@shu.bg


Факултет по технически науки:
Координатор: проф. д.т.н. инж. Борислав Йорданов Беджев
тел.: +359 892 216 478; e-mail: b.bedzhev@shu.bg