Факултет по хуманитарни науки:
Координатор: доц. д-р Светлана Йорданова Неделчева
тел.: + 359 898 500 783; e-mail: s.nedelcheva@shu.bg


Факултет по природни науки:
Координатор: доц. д-р Сунай Ибрямов Ибрямов
тел. + 359 54 830 495, вътр. 330, 353; e-mail: s.ibryamov@shu.bg


Педагогически факултет:
Координатор: доц. д-р Пенка Петкова Кожухарова
тел.: +359 889 345 222; е-mail: p.kozhuharova@shu.bg


Факултет по математика и информатика:
Координатор: доц. д-р Радостина Петрова Енчева
тел.: +359 886 845 974; е-mail: r.encheva@shu.bg


Факултет по технически науки:
Координатор: доц. д-р инж. Андрей Илиев Богданов
тел.: +359 887 238 756 ; e-mail: a.bogdanov@shu.bg