Факултет по хуманитарни науки

Координатор: Доц. д-р Светлана Йорданова Неделчева
тел.: + 359 898 500 783;
e-mail: s.nedelcheva@shu.bg; svetyo@yahoo.com


Факултет по математика и информатика

Координатор: Доц. д-р Радостина Петрова Енчева
тел.: +359 886 845 974;
е-mail: 
r.encheva@shu.bg


Факултет по природни науки

Координатор: проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова
тел.: +359  884 174 229;
e-mail:
 ts.ignatova@shu.bg


Педагогически факултет

Координатор: доц. д-р Пенка Петкова Кожухарова
тел.: +359 889 345 222;
е-mail: p.kozhuharova@shu.bg; p_kozhuharova@abv.bg


Факултет по технически науки

Координатор: Проф. д.т.н. инж. Борислав Йорданов Беджев
тел.: +359 892 216 478;
e-mail: b.bedzhev@shu.bg; bedzhev@abv.bg


Колеж Добрич,
Департамент за информация и повишаване на квалификацията на учителите (ДИКПО-Варна)

Координатор: проф. д.ф.н. Антоанета Пeтрова Алипиева
тел.: +359 899 907 905;
e-mail: a.alipieva@shu.bg; alipievaan@abv.bg