Факултет по хуманитарни науки

Координатор: доц. д-р Светлана Йорданова Неделчева
тел.: + 359 898 500 783;
e-mail: s.nedelcheva@shu.bg; svetyo@yahoo.com


Факултет по математика и информатика

Координатор: доц. д-р Радостина Петрова Енчева
тел.: +359 886 845 974;
е-mail: 
r.encheva@shu.bg


Факултет по природни науки

Координатор: ф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова
тел.: +359  884 174 229;
e-mail:
 ts.ignatova@shu.bg


Педагогически факултет

Координатор:  проф. д-р Пенка Петкова Кожухарова
тел.: +359 889 345 222;
е-mail: p.kozhuharova@shu.bg; p_kozhuharova@abv.bg


Факултет по технически науки

Координатор: доц. д-р инж. Андрей Илиев Богданов
тел.: +359 887 238 756;

e-mail: a.bogdanov@shu.bg


Колеж Добрич – за актуализация
Департамент за информация и повишаване на квалификацията на учителите (ДИКПО-Варна) – за актуализация