проф. Валери Христов Чакалов – координатор на катедра “Визуални изкуства, Теория и Методика
тел.: +359 899 944 522; e-mail: v.chakalov@shu.bg

доц. д-р Меглена Живкова Апостолова – координатор на катедра “Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство
тел.: +359 988 705 578 ;   e-mail: m.apostolova@shu.bg

доц. д-р Пенка Петкова Кожухарова – координатор на катедра “Педагогика и управление на образованието
тел.: + 359 889 345 222; е-mail: p.kozhuharova@shu.bg

доц. д-р Росица Петрова Михайлова – координатор на катедра “Социална работа
тел.: +359 893 581 863; e-mail: r.mihaylova@shu.bg

доц. д-р Пламен Стефанов Петков – кoординатор на катедра “Социална и специална педагогика
тел.: +359 885 055 982 ; e-mail: p.petkov@shu.bg

гл. ас. д-р Чавдар Николаев Стойчев – координатор на катедра “Теория и методика на физическото възпитание и спорт
тел.: +359 899 952 993; e-mail: ch.stoychev@shu.bg

доц. д-р Евгения Стоичкова Иванова- координатор на катедра “Технологично обучение, професионално образование и предучилищна и начална училищна педагогика
тел.: +359 888 818 168; e-mail: e.ivanova@shu.bg