Покана за кандидатстване за преподаватели за академичната 2023/2024 година с краен срок 15.03.2024 г.

Уважаеми преподаватели,

Център за международно сътрудничество има удоволствието да Ви уведоми, че обяваме кандидатстване на преподаватели за осъществяване на мобилности с цел ПРЕПОДАВАНЕ през летния семестър на академичната 2023/2024 година.  Може да кандидатствате от 27.02.2024 г.  до 15.03.2024 г. (включително).
Документите, които трябва да бъдат подадени в отдела са както следва:

  1. Заявление за мобилност
  2. Декларация към заявлението
  3. Споразумение за мобилност с цел преподаване – разписано от кандидатстващия, прекия ръководител и приемащата институция
  4. Мотивационно писмо
  5. Автобиография
  6. Сертификат за владеене на английски език или езикът на страната, която посещавате (при наличие на такъв), на ниво не по-ниско от B1
  7. Покана или имейл кореспонденция с потвърждение за приемане

Обновените бланки на документите, както и образци и насоки за попълване са качени в менюто „Мобилности“, подменю „Документи за подаване за преподаватели и административен състав“ тук.

Списък с университетите-партньори можете да намерите в Обобщената таблица в менюто „Партньори“. Критериите за подбор са качени в менюто „Информация“ (подменю „Критерии за подбор“) и като Приложения 2 и 3 към Институционалната програма за действие по програма Еразъм+ на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски,“ налична в същото меню.

При въпроси, можете да се свържете с нас по телефон и имейл!
 

Поздрави,
Център за международно сътрудничество
26.02.2024 г.