Презентация за Практики

Презентация за Практики

Уважаеми студенти,

фирмата RhodesNow ще презентира новите възможности за студентска мобилност с цел практика както следва:

На 7 март 2016г. от 10:00 в  ДИКПО-Варна – зала 61
На 8 март 2016г. от 10:00 в Корпус 1 (Ректората) – зала 219

You must be logged in to post a comment.