Проучване

Проучване

Здравейте, студенти!


Молим тези от вас, които са осъществили мобилност по програма Еразъм+, да се включат в проучване, свързано с това как програмата може да помогне за популаризирането на дадена страна. Ето линк към публикацията на преподавателя, който провежда проучването: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216096852081961&set=a.1113451164375.2019031.1469790179&type=3

Благодарим предварително на тези от вас, които отделят време да го попълнят!


Център за международно сътрудничество
05.07.2018 г.

You must be logged in to post a comment.