Резултати от втора покана за кандидатстване за осъществяване на мобилности от преподаватели и административен състав за академичната 2023/2024 г.

Уважаеми преподаватели и служители,

Центърът за международно сътрудничество обявява резултатите от класирането по поканата за оъществяване на мобилности по програма Еразъм+ през академичната 2023/2024 година.

С протокол № МСП-07-009/26.02.2024 година Комисията за подбор на кандидати взе следните решения:

Одобрени кандидатури на преподаватели за осъществяване на мобилност с цел преподаване:

 • Десислава Чешмеджиева-Стойчева-(Вх. № Call-Staff-21/2023-2024)
 • Наталия Недялкова-( Вх. № Call-Staff-31/2023-2024) 
 • Христина Стоянова Христова-(Вх. № Call-Staff-32/2023-2024)
 • Наталия Христова Павлова-(Вх. № Call-Staff-22/2023-2024)
 • Драгомир Вълчев Марчев-( Вх. № Call-Staff-22/2023-2024)
 • Теодора Николаева Симеонова-(Вх. № Call-Staff-29/2023-2024)

 

Одобрени кандидатури на преподаватели и служители за осъществяване на мобилност с цел обучение:

 • Мирослава Николаева Цветкова-(Вх. № Call-Staff-20/2023-2024))
 • Аглика Добринова Добрева-(Вх. № Call-Staff-25/2023-2024) 
 • Янко Василев Янков-(Вх. № Call-Staff-30/2023-2024)
 • Пламен Стефанов Чамурлийски-(Вх. №Call-Staff-27/2023-2024)
 • Мариела Любчева Иванова-(Вх. № Call-Staff-23/2023-2024)
 • Росица Жечкова Ангелова-(Вх. № Call-Staff-26/2023-2024)

Скоро ще получите информация на имейлите си относно процедурата и следващите стъпки. При допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас.

Поздрави,

Екипът на Център за международно сътрудничество

27.02.2024 г