Резултати от класиране на преподавателски и административен състав за академичната 2019/2020 г.

Резултати от класиране на преподавателски и административен състав за академичната 2019/2020 г.

Уважаеми преподаватели и служители,

Центърът за международно сътрудничество обявява резултатите от класирането на преподавателския и административния състав за осъществяване на мобилност по програма Еразъм+ през академичната 2019/2020 година.
Класирането може да видите тук:

Факултет по хуманитарни науки

Факултет по природни науки

Педагогически факултет

Факултет по математика и информатика

Факултет по технически науки

Колеж – Добрич

ДИКПО

Административен състав

 

 

 

You must be logged in to post a comment.