Резултати от класиране на преподавателски и административен състав за академичната 2018/2019 г.

Резултати от класиране на преподавателски и административен състав за академичната 2018/2019 г.

Здравейте!


Тук можете да намерите резултатите от класирането на преподавателския и административния състав за осъществяване на мобилност през академичната 2018/2019 година.

Факултет по хуманитарни науки


Факултет по природни науки


Педагогически факултет


Факултет по математика и информатика


Факултет по технически науки


Колеж-Добрич


Административен състав

 

Център за международно сътрудничество

You must be logged in to post a comment.