Резултати от покана за кандидатстване за осъществяване на мобилности от преподаватели и административен състав за академичната 2023/2024 г.

Резултати от покана за кандидатстване за осъществяване на мобилности от преподаватели и административен състав за академичната 2023/2024 г.

Уважаеми преподаватели и служители,


Центърът за международно сътрудничество обявява резултатите от класирането по поканата за оъществяване на мобилности по програма Еразъм+ през академичната 2023/2024 година.

С протокол № МСП-07-001/13.09.2023 година Комисията за подбор на кандидати взе следните решения:

Одобрени кандидатури на преподаватели за осъществяване на мобилност с цел преподаване:

 • Цветослав Станиславов Цанков (Вх. № Call-Staff-02/2023)
 • Христо Тончев Боев (Вх. № Call-Staff-03/2023)
 • Керанка Георгиева Велчева (Вх. № Call-Staff-04/2023)
 • Снежанка Добрева Георгиева (Вх. № Call-Staff-05/2023)
 • Елена Викторовна Стоянова (Вх. № Call-Staff-06/2023)
 • Васил Параскевов Василев (Вх. № Call-Staff-08/2023)
 • Борислав Панайотов Стоянов (Вх. № Call-Staff-14/2023)
 • Даниела Георгиева Кирова (Вх. № Call-Staff-19/2023)

Одобрени кандидатури на преподаватели за осъществяване на мобилност с цел обучение:

 • Александра Стефанова Александрова (Вх. № Call-Staff-07/2023)
 • Гергана Георгиева Герова (Вх. № Call-Staff-09/2023)
 • Росица Димитрова Давидова-Маджарова (Вх. № Call-Staff-10/2023)
 • Мария Живкова Касчиева (Вх. № Call-Staff-12/2023)
 • Милен Руменов Пенерлиев (Вх. № Call-Staff-16/2023)
 • Айля Реджеб Илиязова (Вх. № Call-Staff-18/2023)

Одобрени кандидатури на служители за осъществяване на мобилност с цел обучение:

 • Илияна Георгиева Николова (Вх. № Call-Staff-01/2023)
 • Добринка Шетрова Начева (Вх. № Call-Staff-13/2023)
 • Дияна Димитрова Донева (Вх. № Call-Staff-15/2023)
 • Веселин Пенчев Петков (Вх. № Call-Staff-17/2023)

Неодобрени кандидатури:

 • Магдалена Атанасова Колева (Вх. № Call-Staff-11/2023)

Скоро ще получите информация на имейлите си относно процедурата и следващите стъпки. При допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас.

 

Поздрави,

Екипът на Център за международно сътрудничество

19.09.2023 г.