Резултати от  Покана за участие в Смесена интензивна програма по Еразъм + с краен срок 01.03.2024 г.  

Уважаеми преподаватели, служители и студенти,

Центърът за международно сътрудничество обявява резултатите от класирането по покана за участие в Смесена интензивна програма по Еразъм + с краен срок 01.03.2024 г.

С протокол № МСП-07-010/07.03.2024г. Комисията за подбор на кандидати взе следните решения:

ОДОБРЯВА кандидатурите за участие в смесена интензивна програма на:

1. Симона Пламенова Маринова  (Вх.№ BIP-01/2024)

2. Антон Стефанов (Вх.№ BIP-02/2024)

3. Павел Костов Цолов (Вх.№ BIP-03/2024)

4. Светослав Стоянов Горанов (Вх.№ BIP-04/2024)

Скоро ще получите информация на имейлите си относно процедурата и следващите стъпки. При допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас.

Поздрави,

Екипът на Център за международно сътрудничество

08.03.2024г.