Резултати от проведена селекционна процедура за участие в мобилност по програма Еразъм+ за академичната 2020/2021 г.

Резултати от проведена селекционна процедура за участие в мобилност по програма Еразъм+ за академичната 2020/2021 г.

Уважаеми студенти, преподаватели и служители,


Центърът за международно сътрудничество обявява резултатите от класирането на студенти, преподаватели и административен състав за осъществяване на мобилност по програма Еразъм+ през академичната 2020/2021 година:

Класирани преподаватели и служители:
1. проф. Валери Чакалов
2. проф. Димитър Чолаков
3. проф. д-р Милен Пенерлиев
4. доц. д-р Пламен Петков
5. доц. д-р инж. Цветослав Цанков
6. преп. д-р Веселин Петков
7. преп. д-р Янко Янков
8. преп. Христиана Драганова
9. инж. Илияна Николова
10. Мариела Великова

Класирани студенти:
1. Пламена Неделчева
2. Петя Златева
3. Димитрина Панчева
4. Павел Цолов
5. Добринка Добрева
6. Калина Белчева
7. Димитър Стоянов


Забележка: Студентите, които не са одобрени, имат възможност да участват във втория етап на класиране, след като изпълнят всички изисквания, съгласно Критериите за подбор на студенти и докторанти от Институционалната програма за действие на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. 

You must be logged in to post a comment.