Резултати от селекцията на студенти за осъществяване на мобилности по програма Еразъм+

Резултати от селекцията на студенти за осъществяване на мобилности по програма Еразъм+

Уважаеми студенти,


Центърът за международно сътрудничество обявява резултатите от класирането на студенти за осъществяване на мобилност по програма Еразъм+ през академичната 2022/2023 година.

С протокол № МСП-07-001/31.05.2022 година, Комисията за подбор на кандидати взе следните решения:

Класирани студенти:

 • Денислав Тодоров Илиев – приемаща организация: Elgroup SRL, Италия
 • Деница Петрова Жечева – приемаща институция: Liepajas Universitate, Латвия
 • Никола Севдалинов Герчев – приемаща институция: Национален университет по изкуствата, Румъния
 • Петър Димитров Петров – приемаща институция: Национален университет по изкуствата, Румъния
 • Стоян Николаев Грешков – приемаща институция: Лодзки университет, Полша
 • Радослава Велиславова Ненова – приемаща институция: Ротердамски университет по приложни науки, Холандия
 • Даниел Светлинов Василев – приемаща институция: Тракийски университет, Турция

Отказали се студенти:

 • Ива Павлова Градинарова

Допуснати до изпит до края на месец Август:

 • Мария Иванова Атанасова
 • Мехмед Расим Мустафа
 • Венка Ангелова Драганова

Неявили се на изпит:

 • Неделин Стоянчев Николов
 • Марина Каменова Радева
 • Милена Иванова Балабанова 

Скоро ще получите информация на имейлите си относно процедурата и следващите стъпки. При допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас.

 

Поздрави,

Екипът на Център за международно сътрудничество

01.06.2022 г.