Резултати от трета покана за кандидатстване за осъществяване на мобилности от преподаватели и административен състав за академичната 2023/2024 г.

Уважаеми преподаватели и служители,

Центърът за международно сътрудничество обявява резултатите от класирането по трета поканата за оъществяване на мобилности по програма Еразъм+ през академичната 2023/2024 година.

С протокол № МСП-07-011/20.03.2024 година Комисията за подбор на кандидати взе следните решения:

Одобрени кандидатури на преподаватели за осъществяване на мобилност с цел преподаване:

  1. Ирина Пламенова Стоянова-Георгиева (Call- Staff 32/2024)
  2. Виктория Димитрова Ковчазова (Call- Staff 33/2024)
  3. Менент Османова Шукриева (Call- Staff 34/2024)
  4. Николай Христов Йорданов (Call- Staff 35/2024)
  5. Ирина Борисова Стоянова(Call- Staff 36/2024)
  6. Пенка Петкова Кожухарова (Call- Staff 37/2024)

Скоро ще получите информация на имейлите си относно процедурата и следващите стъпки. При допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас.

Поздрави,

Екипът на Център за международно сътрудничество

21.03.2024 г.