Скъпи студенти, не изпускайте възможността да кандидатствате по програма “Erasmus+”!

Скъпи студенти представяме Ви възможността да кандидатствате по програма “Erasmus+” за зимния семетър на академичната 2017/2018 г.!
За повече информация може да се обърнете към „Център за международно сътрудничество“, кабинет 106 в сградата на Ректората.

e-mail: erasmus@shu.bg, тел.: 054/ 832 101, 0895 553 408

Конкурс за осъществяване на студентска мобилност с цел обучение
(със средна продължителност 5 месеца), по програма „Еразъм+“ за
зимния семестър на академичната 2017/2018 година.

Кой може да кандидатства?
Бакалавримагистри и докторанти
записани за обучение (редовна или задочна форма)
в Шуменския университет.

 

Каква финансова подкрепа ще получа?
Всички студенти, които участват по програмата,
получават финансова подкрепа (грант)
за периода на обучение
в чужбина на база месечна ставка.

Към момента на кандидатстването
за мобилност с цел обучение
кандидатите следва да имат
завършени мин. два семестъра от
следването си в ОКС Бакалавър.

.

Група I Програмни страни с висок стандарт на живот

Дания, Ирландия, Франция, Италия, Австрия, Финландия, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия

Месечна ставка: 500 Euro (за мобилност с цел обучение);

700 Euro (за мобилност с цел практика)

Група II Програмни страни със среден стандарт на живот

Белгия, Чехия,Германия, Гърция, Испания, Хърватска, Кипър, Люксембург, Холандия, Португалия, Словения, Исландия, Турция

Месечна ставка: 500 Euro (за мобилност с цел обучение);

700 Euro (за мобилност с цел практика)

Група III Програмни страни с висок стандарт на живот

Естония, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словакия, бивша Югославска Република, Македония

Месечна ставка: 450 Euro (за мобилност с цел обучение);

650 Euro (за мобилност с цел практика)

 

Необходими документи за кандидатстване:
* Уверение с данни за успех, което да удостоверява успешно положени всички изпити
по учебен план до момента;
* Заявление за участие в конкурса по образец, достъпен в сайта на програма „Еразъм+“ old.erasmus.shu.bg;
* Автобиография на български език;
* Мотивационно писмо на български език;

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ Е ОТ 07.03.2017 г. – 16.03.2017 г.

You must be logged in to post a comment.