Стартиране на мобилното приложение Erasmus +

Стартиране на мобилното приложение Erasmus +

Новото приложение Erasmus + вече е достъпно за изтегляне! Приложението позволява на участниците лесно да проследяват напредъка си преди, по време и след мобилността им. Да споделят и да гласуват, да предлагат съвети, за да помогнат на другите да се интегрират в местната общност. Основен фактор е да подобрят езиковите си умения чрез пряка връзка към платформата за езиково подпомагане „Еразъм + онлайн“.

You must be logged in to post a comment.