Удължаване на срока за кандидатстване на преподаватели и служители за 2019/2020 академична година

Удължаване на срока за кандидатстване на преподаватели и служители за 2019/2020 академична година

Уважаеми преподаватели и служители,


Център за международно сътрудничество удължава срока за кандидатстване на преподаватели и служители за 2019/2020 академична година до 07.06.2019 г.
Документите, които трябва да бъдат подадени в отдела са както следва:

  1. Заявление за мобилност или онлайн формуляр
  2. Споразумение за мобилност с цел преподаване/с цел обучение – разписано от кандидатстващия, прекия ръководител и приемащата институция
  3. Мотивационно писмо
  4. Автобиография
  5. Сертификат (ниво В1) за владеене на английски език или езика на страната, която посещавате(при наличие на такъв)
  6. За мобилност с цел преподаване: Учебна програма за дисциплина/и, които предлагате за входящи Еразъм+ студенти
  7. Покана или имейл кореспонденция с потвърждение за приемане

Списъка с университетите-партньори можете да намерите в менюто „Партньори“.
 

Поздрави,
Център за международно сътрудничество
23.05.2019 г.

You must be logged in to post a comment.