Удължен срок на покана за кандидатстване на преподаватели и административен състав за академичната 2024/2025 г.

Уважаеми преподаватели и служители,

Центърът за международно сътрудничество на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“  Ви уведомява, че срокът за кандидатстване за осъществяване на мобилности за преподаватели и служители с цел ПРЕПОДАВАНЕ и ОБУЧЕНИЕ през зимния и летния семестър на академичната 2024/2025 г.  се удължава до 15.07.2024 г. (включително).

 

Документите, които трябва да бъдат подадени в отдела са както следва:

  1. Заявление за мобилност;
  2. Декларация към заявлението;
  3. Споразумение за мобилност с цел преподаване – разписано от кандидатстващия, факултетния Еразъм координатор и приемащата институция;
  4. Мотивационно писмо;
  5. Автобиография;
  6. Сертификат за владеене на английски език или езикът на страната, която посещавате (при наличие на такъв), на ниво не по-ниско от B1;
  7. Покана или имейл кореспонденция с потвърждение за приемане.

Обновените бланки на документите, както и образци и насоки за попълване са качени в менюто „Мобилности“, подменю „Документи за подаване за преподаватели и административен състав“ ТУК.

Списък с университетите-партньори можете да намерите в Обобщената таблица в менюто „Партньори“. Критериите за подбор са качени в менюто „Информация“ (подменю „Критерии за подбор“) и като Приложения 2 и 3 към Институционалната програма за действие по програма Еразъм+ на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски,“ налична в същото меню.

При въпроси, можете да се свържете с нас по телефон и имейл!
 

Поздрави,
Център за международно сътрудничество
2.07.2024 г.