Доц. д-р Ирина Иванова
Заместник-ректор по НИХТД и международна дейност
Институционален координатор за Еразъм+ 
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Шумен 9700, ул. „Университетска“ 115
тел.  +359 54 832 101
E-mail: irina.ivanova@shu.bg

Гергана Николова
Център за международно сътрудничество
Административен Еразъм+ Координатор
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Шумен 9700, ул. „Университетска“ 115
Кабинет: 106, Корпус 1, ет.1
Телефон: 054 832 101
Телефон: +359/88 484 4583
E-mail: erasmus@shu.bg

д-р Валерия Иванова
Директор Център за международно сътрудничество
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Шумен 9700, ул. „Университетска“ 115
Кабинет: 106, Корпус 1, ет.1
Телефон: 054 832 101
Телефон: +359/89 337 3037
E-mail: erasmus@shu.bg

E-mail: valeriya.ivanova@shu.bg