Координатори на катедра “Алгебра и геометрия
проф. д.м.н. Иво Михайлов Михайлов            e-mail: i.michailov@shu.bg
проф. д.н. Наталия Христова Павлова           e-mail: n.pavlova@shu.bg

доц. д-р Павлина Калчева Йорданова – координатор на катедра “Икономика и математическо моделиране”
e-mail: p.jordanova@shu.bg

гл.ас. д-р Валентина Спасова Дянкова – координатор на катедра “Компютърна информатика
e-mail: v.spasova@shu.bg

доц. д-р Христо Иванов Параскевов – координатор на катедра “Компютърни системи и технологии
e-mail: h.paraskevov@shu.bg