проф. д.н. Наталия Христова Павлова-Координатор на катедра “Алгебра и геометрияe-mail: n.pavlova@shu.bg

доц. д-р Павлина Калчева Йорданова – координатор на катедра “Икономика и математическо моделиране”, e-mail: p.jordanova@shu.bg

гл.ас. д-р Валентина Спасова Дянкова – координатор на катедра “Компютърна информатика”, 
e-mail: v.spasova@shu.bg

доц. д-р Христо Иванов Параскевов – координатор на катедра “Компютърни системи и технологии”, e-mail: h.paraskevov@shu.bg