проф. д.м.н. Иво Михайлов Михайлов – координатор на катедра “Алгебра и геометрия
тел.: +359 894 483 351; e-mail: i.michailov@shu.bg

доц. д-р Павлина Калчева Йорданова – координатор на катедра “Икономика и математическо моделиране”
тел.: +359 897 807 819; e-mail: p.jordanova@shu.bg

гл.ас. д-р Валентина Спасова Дянкова – координатор на катедра “Компютърна информатика
тел.: +359 896 740 037; e-mail: v.spasova@shu.bg

проф. д-р инж. Найден Вълков Ненков – координатор на катедра “Компютърни системи и технологии
тел.: +359 899 901 938;  e-mail: n.nenkov@shu.bg

гл. ас. д-р Цоньо Георгиев Цонев – координатор на катедра “Математически анализ
тел.: +359  893 352 241; e-mail: tz.tzonev@shu.bg