доц. д-р Женя Димитрова Стоянова – координатор на катедра “Биология
тел: +359 899 544 701; e-mail: j.dimitrova@shu.bg

доц. д-р Ваня Атанасова Василева- координатор на катедра “География , регионално развитие и туризъм
тел.: +359 888 357 378; e-mail: v.vasileva@shu.bg

гл. ас. д-р Виктор Методиев Василев – координатор на катедра “Растителна защита, ботаника и зоология
тел: +359 887 733 813; e-mail: v.vasilev@shu.bg

проф. д-р Драгомир Вълчев Марчев – координатор на катедра “Физика и астрономия
тел: +359 899 907 912; e-mail: d. marchev@shu.bg

ас. Станислав Андреев Дончев – координатор на катедра “Химия
тел.: +359 896 283 139; e-mail: st.donchev@shu.bg